Cykl przeglądowy

Dla zachowania Gwarancji niezbędne jest wykonywanie przeglądów w autoryzowanym serwisie.

W pierwszym roku eksploatacji silnika zaburtowego konieczne jest wykonanie przeglądów: po jednym miesiącu lub 20 h, po sześciu miesiącach lub 100h, po roku lub 200h, następnie przeglądy robi się raz do roku. Należy pamiętać też, że w przypadku silników będących w okresie gwarancyjnym, wykonanie przeglądu po zakończeniu sezonu jest warunkiem obowiązywania Gwarancji.

Poniżej znajdują się tabele przeglądów dla poszczególnych silników.

Menu