Przygotowanie silnika zaburtowego do okresu zimowego – „zimowania”

Niezależnie od wieku silnika zaburtowego, przegląd techniczny jest zalecany zawsze po zakończeniu sezonu, ponieważ tylko w takim przypadku możemy szybko zweryfikować aktualny stan techniczny. Przekładnia każdego silnika zaburtowego pracuje pod wodą i w przypadku powstania jakiejkolwiek nieszczelności odłożenie naprawy do wiosny może oznaczać konieczność wymiany wielu skorodowanych elementów.

O tym należy pamiętać:

  1. W przypadku silników gaźnikowych przed zimowaniem należy opróżnić zbiornik paliwa, ponieważ uruchomienie silnika na starej, zanieczyszczonej benzynie może spowodować poważne, a w konsekwencji bardzo kosztowne w naprawie, uszkodzenie silnika.
  2. Zalecane jest również płukanie wodą układu chłodzenia.
  3. Należy wykonać czyszczenie i smarowanie linek, cięgien, kalamitek, śrub i nakrętek.
  4. W przypadku silników wyposażonych w rozrusznik elektryczny należy naładować akumulator i kontrolować jego stan w trakcie zimowania.
  5. Silnik należy przechowywać w pozycji transportowej – pionowej z przymocowaniem wspornika do stojaka lub w poziomej na stronie ze specjalnym zabezpieczeniem obudowy. Zawsze należy dokładnie sprawdzić czy silnik jest właściwie zabezpieczony przed potencjalnym uszkodzeniem mechanicznym. Każda inna pozycja może doprowadzić do uszkodzenia i wycieku oleju.
Menu