Chłodzenie silnika zaburtowego

Układ chłodzenia sprawia, że silnik pracuje w odpowiedniej temperaturze. Jednostka napędowa jest chroniona zarówno przed przegrzaniem, jak i niedogrzaniem. Ciepło generowane przez silnik w trakcie pracy jest odbierane przez ciecz chłodzącą, która oddaje je do otoczenia. Awaria układu chłodzenia może skutkować uszkodzeniem napędu, dlatego o chłodzenie silnika zaburtowego warto dbać podczas standardowej konserwacji jednostki. Jak to zrobić? Jak samodzielnie przeprowadzić czyszczenie układu chłodzenia?

Silnik to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia jachtu, również jachtu żaglowego. Jego prawidłowa eksploatacja wypływa na bezpieczeństwo i komfort załogi. Ważnym jest, żeby jednostka napędowa była gotowa do pracy zawsze, kiedy jest potrzebna.

Czyszczenie układu chłodzenia silnika zaburtowego

Kupując nowy silnik należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania. Obok podstawowych informacji dotyczących prawidłowej eksploatacji napędu znajdziemy w niej także rekomendacje dotyczące konserwacji i czyszczenia układu chłodzenia. W okresie, w którym napęd jest objęty gwarancją producenta wszelkie prace związane z jego konserwacją i czyszczeniem należy zlecać Autoryzowanemu Serwisowi. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego możemy przeprowadzać przeglądy i dokonywać okresowej konserwacji jednostki we własnym zakresie. Dotyczy to także czyszczenia chłodzenia.

Zakończenie sezonu motorowodnego to czas, kiedy jednostka powinna być poddana konserwacji i przygotowana do zimowania. Należy wówczas pomyśleć o czyszczeniu wnętrza silnika. Wnętrze silnika, w tym chłodzenie silnika zaburtowego, jest narażone na liczne zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne wciągnięte poprzez gardziel gaźnika. Za zanieczyszczenie silnika odpowiadają także nie spalone ciężkie frakcje paliwa i olejów oraz domieszki, którym zostało ono uzdatnione. Zakres zanieczyszczeń jest również uzależniony do wód, po jakich pływaliśmy. Na inne zagrożenia są narażone jednostki pracujące w wodach słodkich, a na inne napędy eksploatowane w wodach słonych.

Jak bezpiecznie przeprowadzić czyszczenie układu chłodzenia silnika zaburtowego?

Wewnątrz układu chłodzenia silnika w trakcie sezonu mogły się zbierać zanieczyszczenia nieorganiczne i organiczne. Przygotowując silnik do zimowania warto pomyśleć o wyczyszczeniu układu chłodzenia. Jak to zrobić?

Najlepszą metodą jest uruchomienie napędu w zbiorniku z czystą wodą. Praca silnika w takich warunkach pozwoli na wypłukanie osadów gromadzących się w układzie chłodzenia, w szczególności zanieczyszczeń wynikających ze specyfiki danego akwenu. W celu przeprowadzenia czyszczenia silnika jednostkę należy uruchomić w zbiorniku o dużej pojemności, najlepiej sprawdza się 200-litrowa blaszana beczka. Na górze beczki należy umieścić konstrukcję przeznaczoną do mocowania silnika, po jego stabilnym zamocowaniu silnik można uruchomić i pozwolić na jego kilkuminutową pracę na biegu jałowym. To powinno wystarczyć, aby czysta woda kilkukrotnie przepłynęła przez układ chłodzenia i wypłukała zanieczyszczenia.

Menu